Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2017-09-26 Antradienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Разница между ребенком и взрослым человеком заключается в том, что ребенок ищет счастья, а взрослый избегает несчастий.

Mūsų partneriaiSteigėjai

Ugdymo proceso organizavimas

1. Mokslo metai prasideda:

 • 2015 m. rugsėjo 1 d.;
 • 2016 m. rugsėjo 1 d.

2. Mokiniai mokosi visus mokslo metus penkias dienas per savaitę.

3. Pamokų pradžia 8.00 valandą. Pertraukų trukmė po 10 minučių. Viena ilgoji 20 minučių pertrauka - po keturių pamokų, antra ilgoji 25 minučių pertrauka – po penkių pamokų.

4. Pamokų laikas:

Pamokų laikas   Pamokų laikas trečiadieniais
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535
        1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600

5. Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

 • 2015–2016 m. m.
  • I pusmetis – 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2016 m. sausio 22 d.
  • II pusmetis – 2016 m. sausio 25 d. – 2016 m. birželio 3 d.
 • 2016–2017 m. m.
  • I pusmetis – 2016 m. rugsėjo 1 d. – 2017 m. sausio 20 d.
  • II pusmetis – 2017 m. sausio 23 d. – 2017 m. birželio 2 d.

6. Mokslo metus baigia:

 • 2015–2016 m. m.
  • I, II, III gimnazijos klasių mokiniai – 2016 m. birželio 3 d.
  • IV gimnazijos klasių mokiniai – 2016 m. gegužės 26 d.
 • 2016 – 2017 m. m.
  • I, II, III gimnazijos klasių mokiniai – 2017 m. birželio 2 d.
  • IV gimnazijos klasių mokiniai – 2017 m. gegužės 25 d.

7. Mokinių atostogos:

 • 2015–2016 m. m.
  Atostogos Prasideda Baigiasi
  Rudens 2015-10-26 2015-10-30
  Žiemos (Kalėdų) 2015-12-28 2016-01-08
  Žiemos 2016-02-15 2016-02-15
  Pavasario (Velykų) 2016-03-21 2015-03-25 (I-III kl.)

  Abiturientams atostogų dienos, per kurias jie laiko kalbų įskaitas, perkeliamos į 03-29 dieną.

  Vasaros 2016-06-06 2016-08-31

 • 2016–2017 m. m.
  Atostogos Prasideda Baigiasi
  Rudens 2016-10-31 2016-11-04
  Žiemos (Kalėdų) 2016-12-27 2017-01-06
  Žiemos 2017-02-17 2017-02-17
  Pavasario (Velykų) 2017-04-10 2017-04-14 (I-III kl.)

  Abiturientams atostogų dienos, per kurias jie laiko kalbų įskaitas, perkeliamos į 04-18 dieną.

  Vasaros 2017-06-05 2017-08-31

8. Oro temperatūrai esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei, gimnazistai gali neiti į gimnaziją. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

9. Per mokslo metus I–III gimnazijos klasių mokiniams 9 pamokinės veiklos dienos skiriamos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai:

 • I pusmetyje – 4 dienos rugsėjo-gruodžio mėn.: 1 diena I klasių mokinių stovyklai (rugsėjo 2 d.); 2 dienos išvykoms, netradicinių ugdymo veiklų organizavimui su klasių vadovais, dalykų mokytojais (rugsėjo – gruodžio mėn., konkretus laikas derinamas atskirai su veiklas organizuojančiais mokytojais), 1 diena Kūčių pusryčiai ir šventinės popietės su gimnazijos bendruomene (2015 m. gruodžio 23 d. (2015–2016 m. m.) ir 2016 m. gruodžio 22 d. (2016 – 2017 m. m.)).
 • II pusmetyje – 5 dienos vasario-birželio mėn.: 3 dienos išvykoms, netradicinių ugdymo veiklų organizavimui su klasių vadovais, dalykų mokytojais (vasario – gegužės mėn., laikas derinamas atskirai su veiklas organizuojančiais mokytojais); 1 diena – sporto šventė (2016 m. birželio 2 d. (2015–2016 m. m.) ir 2017 m. birželio 1 d. (2016–2017 m. m.)); 1 diena mokslo metų baigimo šventė (2016 m. birželio 3 d. (2015–2016 m. m.) ir 2017 m. birželio 2 d. (2016 – 2017 m. m.)).

10. Per mokslo metus IV gimnazijos klasių mokiniams 5 pamokinės veiklos dienos skiriamos kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai:

 • I pusmetyje – 2 dienos rugsėjo-gruodžio mėn.: 1 diena išvykoms, netradicinių ugdymo veiklų organizavimui su klasių vadovais, dalykų mokytojais (rugsėjo – gruodžio mėn., konkretus laikas derinamas atskirai su veiklas organizuojančiais mokytojais), 1 diena Kūčių pusryčiai ir šventinės popietės su gimnazijos bendruomene (2015 m. gruodžio 23 d. (2015–2016 m. m.) ir 2016 m. gruodžio 22 d. (2016–2017 m. m.)).
 • II pusmetyje – 3 dienos vasario – gegužės mėn.: 2 dienos išvykoms, netradicinių ugdymo veiklų organizavimui su klasių vadovais, dalykų mokytojais (vasario – gegužės mėn., laikas derinamas atskirai su veiklas organizuojančiais mokytojais); 1 diena – Paskutinio skambučio šventė (2016 m. gegužės 26 d. (2015–2016 m. m.) ir 2017 m. gegužės 25 d. (2016–2017 m. m.)).

Informacija atnaujinta: 2016-09-16

© 2017 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija