Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2017-09-26 Antradienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Neišmintinga bijoti to, kas neišvengiama.

Publijus Siras

Mūsų partneriaiSteigėjai

Savaitinė veiklos programa

2017-09-25 - 2017-09-29

Pirmadienis    09-25    

12.40 val. mokytojų kambaryje bendras mokytojų susirinkimas.    Administracija
Po 7 pamokų 309 kab. susitikimas su užsienio kalbų mokytojais.    V. Kantauskas, I. Riukienė
13.00 val. 405 kab. vyks miesto lietuvių kalbos mokytojams seminaras „Kritinis mąstymas ugdomas skaitant“. L. Narbutienė, G. Špukienė

Antradienis    09-26  

11.30 val. 212 kab. Erasmus+ programos pristatymas norintiems visų klasių mokiniams, klasių seniūnams, gimnazistų tarybos nariams.        L. Tiepelienė
Atvira kūno kultūros pamoka. Veda R. Jaseliūnas. Norintys stebėti pamoką, registruojasi pas pavaduotoją.     Administracija, R. Jaseliūnas
Gimnazijos bendruomenė fotografuojasi. Grafikas bus paskelbtas.    L. Tiepelienė
Europos kalbų diena:
Pertraukų metu Different music styles in Europe. (D. Vaidžiulė);
Pamokų metu Europe Quiz. (I. Razanovienė);
Stendinis pranešimas, kultūrų dialogas, Rusijos ir jos kalbos pristatymas koridoriaus televizoriuje. (I. Vainorienė-Marauskė, R. Valčiukienė);
II klasių mokiniams viktorina. (I. Bagučianskienė);
Per 4 ir 5 pertraukas 309 kab. interactive Europe Quiz. (V. Pažūsienė, E. Aksomaitienė);
10.45 val. 302 kab. integruota netradicinė pamoka „Bringing the world's languages into the classroom“ kartu su Erasmus+ studentais. (J. Selvenienė).    Užsienio kalbų mokytojos

Trečiadienis    09-27   


12.40 val. 212 kab. FOX organizacija pristatys studijas užsienyje. Kviečiami IV-ų klasių mokiniai.    J. Buivydienė
8.55 val., 208 kab. susitikimas su nuodugniojo mokymo mokytojais. Kviečiami: I. Vaizgirdienė, I. Bagučianskienė, D. Kerienė, I. Vainorienė-Marauskė, A. Bražaitė.    I. Riukienė

Ketvirtadienis    09-28  

11.30 val. 207 kab. susitikimas su mokytojais, dirbančiais su spec. poreikių mokiniais. Kviečiamų sąrašą paskelbsime.    L. Tiepelienė, S. Liutikienė
Per 4 pamoką 111 kab. susitikimas su menų ir technologijų mokytojais. V. Kantauskas, I. Riukienė
Po 7 pamokų 207 kab. susitikimas su matematikos ir informacinių technologijų mokytojais.    V. Kantauskas, I. Riukienė
17.30 val. 310 kab. gimnazijos tarybos susirinkimas.    V. Kantauskas
18.00 val. aktų salėje bendras tėvų susirinkimas.
DARBOTVARKĖ:

1. Darbo kryptys 2017-2018 m. m.
2. Ugdymo plano realizavimas 2017-2018 m. m.
Po to susirinkimai vyks klasėse.    Administracija, Klasių vadovai

Penktadienis    09-29    

7.15 val. gerai besimokančių, aktyvių mokinių ekskursija į Kauną.    L. Tiepelienė
Pažintinių, kultūrinių veiklų diena. Veiklų grafikas bus paskelbtas rugsėjo 25 d.    I. Riukienė
4-asis Solidarumo bėgimas Lietuvoje.    Kūno kultūros mokytojai, V. Vaitkienė

Kita savaitė 09-25-09-29    

Rugsėjo 25-27 dienomis vaiko gerovės komisijos susirinkimas. Laikas bus paskelbtas el. dienyne.     L. Tiepelienė
Rugsėjo 25-29 dienomis integruotos pamokos I klasių mokiniams. Tema „Vietovės ir ženklai“.     Geografijos, lietuvių k., matematikos, užsienio k., kūno kultūros mokytojai
Socialinė pedagogė stebės I-ų klasių mokinių pamokas. Tikslas – mokinių adaptacija.    V. Vaitkienė
Rugsėjo 25-29 dienomis gimnazijos sporto salėje vyks Europos sporto savaitė “#BEACTIVE – žaisk kvadratą” . Kūno kultūros mokytojai, A. Bukis


© 2017 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija