Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2017-05-28 Sekmadienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Gyvenimas Žemėje - brangus malonumas, bet juk į komplektą įtrauktas nemokamas kruizas aplink Saulę.

Mūsų partneriaiSteigėjai

Savaitinė veiklos programa

2017-05-29 - 2017-06-03

Pirmadienis    05-29    

12.40 val. mokytojų kambaryje neeilinis posėdis dėl I-III gimnazijos klasių mokinių kėlimo į aukštesnę klasę, papildomų darbų skyrimo. Klasių vadovai atneša informaciją apie pasiekimus.    Administracija
 Per 6 pamoką 400 kab. susitikimas su nuodugniojo mokymosi mokytojais dėl veiklų Salduvės progimnazijoje.    I. Riukienė
14.50 val. 212 kab. instruktažas matematikos PUPP vykdytojams. Dalyvavimas būtinas.    I. Riukienė
400 kab. susitikimas su metodine taryba dėl mokslo metų baigimo šventės.    I. Riukienė

Antradienis    05-30    

11.00 val. fotografijos muziejuje netradicinė Fotografijos pamoka.    V. Pažūsienė
18.00 val. susitikimas su būsimaisiais gimnazistais ir jų tėveliais.    I. Riukienė, Būsimi I-ų klasių vadovai

Trečiadienis    05-31  

 8.00 val. Salduvės progimnazijoje nuodugniojo mokymosi pristatymas progimnazijos mokiniams.    Nuodugniojo mokymosi mok.
 9.00 val. mokinių ekskursija į Kauną.    E. Ignatavičienė
 Per klasės valandėlę aktų salėje klasių veiklų ir projektinių darbų pristatymo popietė.    L. Tiepelienė, Klasių vadovai
 Per klasės valandėlę 212 kab. vidaus įsivertinimo grupės posėdis. Kviečiami grupės nariai.    V. Grigelienė
 Per 7 pamoką mokytojų kambaryje susitikimas prie kavos su matematikos mokytojomis.    I. Riukienė, V. Kantauskas
 Po 7 pamokų 207 kab. susitikimas su dalykų mokytojais dėl veiklų būsimiems pirmokams.    L. Tiepelienė, I. Riukienė

Ketvirtadienis    06-01 

Nuo 8.00 val. aktų ir sporto salėse, 109, 110, 209, 208, 207 kab. antrokams pagrindinio ugdymo matematikos pasiekimų patikra.    I. Riukienė, R. Štabokienė
11.30 val. gimnazijos stadione sporto šventė „Pikniko diena“.    L. Tiepelienė, Kūno kultūros mokytojai

Penktadienis    06-02    

9.00 val. mokslo metų baigimo šventė: užduotys klasėms stotelėje ir šventė aktų salėje.    L. Tiepelienė

Šeštadienis 06-03

13.00 val. prie Salduvės piliakalnio vyks aitvarų šventė. D. Vaidžiulis

Kita savaitė    

Birželio 12 d. aktų salėje planuojamas mokytojų tarybos posėdis.    Administracija


© 2017 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija