Biudžetinė įstaiga, kodas juridinių asmenų registre 190541864, S. Daukanto g. 71, LT-76230 Šiauliai
Tel./faks. (8 41) 52 35 61, el. p. sdgimnazija@gmail.com
2018-03-20 Antradienis El. dienynas El. paštas Galerija Skelbimai 2%
Pamokų laikas
      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
      6. 1300 – 1345
      7. 1355 – 1440
      8. 1450 – 1535

Pamokų laikas trečiadieniais

      1. 800 – 845
      2. 855 – 940
      3. 950 – 1035
      4. 1045 – 1130
      5. 1155 – 1240
Kl. valandėlė 1250 – 1320
      6. 1325 – 1410
      7. 1420 – 1505
      8. 1515 – 1600
Mintis
Žodžiais beveik visi žmonės vienodi, tik elgesys parodo jų skirtumą.

Moljeras

Mūsų partneriaiSteigėjai

Savaitinė veiklos programa

2018-03-19 - 2018-03-23

Pirmadienis    03-19

Po 4 pamokų 112 kab. susitikimas su mokytojų metodine taryba.    I. Riukienė
12.40 val. mokytojų kambaryje bendras mokytojų susirinkimas.    Administracija
Po 7 pamokų soc. pedagogės kab. emocinio valdymo trenerių užsiėmimai.    V. VaitkienėS. Liutikienė
Kovo 19-21 dienomis respublikinis etikos konkursas 9-10 kl. „Moralinės dilemos“, baigiamasis turas (nuotoliniu būdu).     I. Vainorienė-Marauskė

Antradienis     03-20    

8.30 val. intensyvus profesinis veiklinimas l/d „Žirniukas“.    J. Buivydienė
9.00 val. 20, 2 kab. LAMA BPO mokymai profesinio orientavimo specialistams.    J. Buivydienė, L. Tiepelienė
9.50-11.30 val. kūrybinės dirbtuvės Salduvės progimnazijos šeštokams.    L. Tiepelienė, E. Ignatavičienė, D. Vaidžiulis, R. Vaitkevičienė, A. Bukis, V. Ušinskienė
Gamtosauginio ugdymo diena:
9.50 val. aktų salėje dalyvauja SVAKO Statybos ir aplinkos inžinerijos katedros lektorė Sigita Karosienė. Skaitys pranešimą gamtosaugine tema ir pristatys kolegijos studijų programas.
12.00 val. išvyka į ESO. Tikslesnė informacija bus  el. dienyne.    V. Grigelienė, V. Šukys, I. Riukienė
14.00 val. aktų salėje LAMA BPO paskaita apie 2018 m. stojimo tvarką. Dalyvauja visų IV gimnazijos klasių mokiniai.    L. Tiepelienė
11.30 val. dalyvavimas Žemės dienos minėjime.    R. Petkuvienė, Lydintys mokytojai
18.00 val. tėvų aktyvo susirinkimas „Kaip efektyviai planuoti laiką“. Klasių vadovai informuoja savo klasių tėvų aktyvo narius.    Administracija

Trečiadienis    03-21    

8.00 val. 401, 405, 406 kab. IV klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros įskaita.    I. Riukienė, Lietuvių kalbos mokytojai
9.50 val. 407 kab. filmo apie patyčias „Žaismingai lengvai“ peržiūra-diskusija, Im klasėje.    V. Vaitkienė, I. Vainorienė-Marauskė, A. Dabkevičiūtė
10.00 val. Vinco Kudirkos progimnazijoje vyks Donorystės akcija.    J. Buivydienė
Per klasės valandėlę 403 kab. susitikimas su IIa klase.    V. Kantauskas
Per klasės valandėlę 112 kab. susitikimas su IIm klase dėl mokymosi dalykų pasirinkimo III gimnazijos klasei.    I. Riukienė
14.00 val. Šiaulių universitete seminaras „Iššūkiai ateities specialistui“.    J. Buivydienė
14.00-15.30 val. aktų salėje viktorina „Žemė - gyvybės planeta“ miesto gimnazijų devintokams, skirta Žemės dienai paminėti (organizuoja Simono Daukanto ir Didždvario gimnazijos).    L. Lileikienė
14.20 val. 113 kab. technologijų mokyklinio brandos egzamino peržiūra.    D. Vaidžiulis

Ketvirtadienis    03-22    

8.00 val. 401, 405, 406 kab. IV klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros įskaita.    I. Riukienė, Lietuvių kalbos mokytojai
10.00 val. 304 kab. tarptautinis finansinio raštingumo konkursas „European Money Quiz“.    J. Selvenienė, A. Bukis
12.30 val. ŠPRC Statybininkų skyriuje profesinio orientavimo, konsultavimo renginys „Profesijų mugė 2018“.    J. Buivydienė
13.00 val. Šiaulių Didždvario gimnazijoje vyks skaitovų konkursas.    I. Bagučianskienė
13.30 val. aktų salėje matematinė popietė  „Myliu matematiką“ progimnazijų aštuntokams.    Matematikos mokytojų metodinė grupė

Penktadienis    03-23    

8.00 val. 401, 405, 406 kab. IV klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros įskaita.    I. Riukienė
Lietuvių kalbos mokytojai
11.45 val. 405 kab. IV klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros įskaita, besimokantiems nuotoliniu mokymosi būdu.        I. Riukienė, Lietuvių kalbos mokytojai
9.00-16.00 val. Šiaulių Vyskupijos Katechetikos centro, konferencijų salėje respublikinė metodinė praktinė mokytojų ir mokinių dorinio ugdymo konferencija „Kuriame pamoką. Mokinių saviraiškos ugdymo galimybės dorinio ugdymo pamokoje“.    I. Vainorienė-Marauskė
9.50-12.40 val. 309 kab. motyvuojanti pamoka #zeroWaste, skirta akcijai „Žemės Valanda“ paminėti.    V. Pažūsienė
12.00 val. Šiaulių Romuvos gimnazijoje apskrities bendrojo lavinimo mokyklų rusų (užsienio) kalbos 7-12 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas.    I. Vainorienė-Marauskė
12.30 val. pažintinis vizitas į Šiaulių jaunimo darbo centrą IIb klasei.    R. Štabokienė
14.00 val. gimnazijos sporto salėje merginų tinklinio varžybos.    J. Buivydienė

Visa savaitė
03-19-03-23 
   

Veiksmo savaitė  „Be patyčių 2018“. Etikos savaitė. V. Vaitkienė, S. Liutikienė, L. Tiepelienė, I. Vainorienė-Marauskė, Klasių vadovai
Kovo 14-21 dienomis gimnazijoje vyks tiksliųjų mokslų ir ekonomikos savaitė.    Tiksliųjų mokslų ir ekonomikos mokytojai.
Apsinuodijimų prevencijos savaitė
Jau ketvirtus metus Lietuvoje vykstanti Apsinuodijimų prevencijos savaitė pavasario pradžią pasitinka su aktualia tema – apsinuodijimo pavojai gamtoje. Naudingos ir aktualios informacijos galite rasti Apsinuodijimų informacijos biuro svetainėje ir Facebook paskyroje.    A. Dabkevičiūtė


© 2018 Šiaulių Simono Daukanto gimnazija